انعقاد تفاهم‌نامه همکاری موسسه تحقیقات آب و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

تفاهم‌نامه همکاری موسسه تحقیقات آب و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران منعقد شد.