موسسه تحقیقات آب

سیلاب

ارسال هشدار برای بیش از ۲۰۰ احتمال وقوع سیلاب در سال گذشته

مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب موسسه تحقیقات آب گفت: سامانه پیش‌بینی و پایش سیلاب با هدف مدیریت مخازن سدها توسط متخصصان موسسه تحقیقات آب توسعه داده شده که با استفاده از پیش‌بینی‌های این سامانه، سال گذشته هشدار وقوع سیل برای بیش از ۲۰۰ مورد سیلاب صادر شده است.

بررسی ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود کشور در خصوص پهنه‌بندی خطرپذیری سیلاب در کشور

ظرفیت‌های اطلاعاتی موجود کشور درخصوص پهنه‌بندی خطرپذیری سیلاب در کشور با حضور مدیران موسسه تحقیقات آب در سازمان مدیریت بحران کشور بررسی شد.

اسکرول به بالا