کاهش چشمگیر بارش در هفته منتهی به ۵ فروردین ۱۴۰۱

وضعیت بارش حوضه‌های آبریز کشور در هفته منتهی به پنجم فروردین با کاهش چشمگیر روبرو خواهد شد.