موسسه تحقیقات آب

مدیریت منابع آب کشور

برگزاری جلسه هم‌اندیشی موسسه تحقیقات آب با شرکت آب منطقه‌ای استان البرز

جلسه هم‌اندیشی موسسه تحقیقات آب با شرکت آب منطقه‌ای استان البرز با موضوع استفاده از فناوری سنجش از دور در حفاظت از منابع آب و منابع طبیعی، به میزبانی شرکت آب منطقه‌ای استان البرز برگزار شد.

اسکرول به بالا