انعقاد تفاهم‌نامه میان همکاری موسسه تحقیقات آب و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

تفاهم‌نامه همکاری میان موسسه تحقیقات آب و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی منعقد شد.