در هفته پژوهش انجام شد؛ بازید دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور از موسسه تحقیقات آب

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه سال جاری، رویداد بازدید دانشجویی از موسسه تحقیقات آب انجام شد.