موسسه تحقیقات آب

پیش بینی بارش، موسسه تحقیقات آب، پژوهش، آب، ایران، پایدار،

استان‌های گلستان، مازندران، گیلان و آذربایجان شرقی پر بارش‌ترین استان‌ها در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در حاشیه دریای خزر و برخی مناطق غرب و شمال غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش تا ۵۰ الی ۷۵ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه مرزی شرق کم باران‌ترین حوضه درجه ۱ کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، شمال غربی، غرب و جنوب غربی کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور، مقادیر تجمعی بارش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

کردستان و کرمانشاه پربارش‌ترین استان‌های کشور در هفته جاری

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها در برخی مناطق غرب کشور مورد انتظار است. در این مناطق کشور مقادیر تجمعی بارش ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

وقوع بارش‌ها عمدتا در مناطق غرب، شمال و شمال غربی کشور

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری (۷ تا ۱۳ بهمن‌ماه) وقوع بارش‌ها عمدتا در مناطق غرب، شمال و شمال غربی کشور و برخی مناطق شمال شرقی کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین در برخی مناطق جنوب دریای خزر مقادیر تجمعی بارش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی‌متر پیش‌بینی‌شده است.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان پر بارش این هفته/کاهش بارش در هفته اول بهمن

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، این هفته حوضه‌های آبریز اصلی دارای بارش‌های خوب بوده؛ اما در هفته آینده از میزان بارش‌ها کاسته خواهد شد.

وضعیت بارشی نامطلوب حوضه‌های آبریز در این هفته و هفته آینده

به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری وقوع بارش به‌طور عمده در شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود. همچنین با توجه به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، غرب و شمال غربی کشور مورد اﻧﺘﻈﺎر است.

اسکرول به بالا