برگزاری اولین دوره آموزش‌های تخصصی آنالیز دستگاهی در موسسه تحقیقات آب

کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) در موسسه تحقیقات آب انجام شد.